Browsing: Wifi

Lär dig mer om säkerheten i WIFI nätverk

Idag finns Wi-Fi överallt och är i särklass det mest använda trådlösa nätverksprotokollet. Under de senaste åren har WiFi-säkerhetsforskning främst inriktats på WPA/WPA2-säkerhetsmekanismer. Men moderna Wi-Fi-firmwares och drivrutiner stöder flera protokoll som kan angripas. Wi-Fi P2P går också under namnet Wi-Fi Direct. Detta protokoll ger möjlighet att upptäcka enheter i närheten och ansluta direkt till varandra via Wi-Fi utan en mellanliggande kopplingspunkt.

Säkerheten på Wi-Fi är i allmänhet låg och det är en av anledningarna att Wi-Fi Alliance i juni 2018 lanserade ett nytt protokoll WPA3 (Wi-Fi Protected Access) som är en uppdatering av det 14 år gamla protokollet WPA2 i ett försök att förbättra säkerheten och företagsnät. Tyvärr kommer det ta år innan WPA3 införs eftersom organisationen behöver certifiera routrar som använder det nya protokollet. När WPA3 kom ut i mars 2006 tog det ungefär 1,5 år innan organisationen hade certifierat olika datakomponenter.

Wifi6 – 802.11ax är den nya wifi-standarden. Företag som jobbar mycket med denna standard är naturligtvis Ciscos och Netgraphs.

Det finns många olika verktyg som kan användas för att hacka WiFi som

  • Aircrack-ng: Ett verktyg som kan användas för att knäcka WiFi-lösenord och söka efter sårbarheter i WiFi-nätverk.
  • Wifite: Ett verktyg som automatiserar processen att söka efter och knäcka WiFi-lösenord.
  • Reaver: Ett verktyg som kan användas för att knäcka WPS-lösenord på WiFi-routers.
  • Fern WiFi Cracker: Ett verktyg som kan användas för att söka efter och knäcka WiFi-lösenord och för att utföra man-in-the-middle-attacker på WiFi-nätverk.

Under BlackHat 2019 handlade ett föredrag om säkerheten i Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct to Hell, Attacking Wi-Fi Direct Protocol Implementations
Ladda ner PDF

Nyheter kring wireless nätverk