Tema: Intrusion detection

Vad är Intrusion detection?

Kvinna som sitter framför dator

Intrusion detection (intrångsförsök) handlar om att upptäcka intrångsförsök genom att analysera trafiken och följa incidenthanteringsplanen.

Cyberexperter analyserar trafiken och identifierar misstänkta aktiviteter för att stoppa skadlig kod och intrång. Tjänster som ofta ingår inom intrusion detection är penetrationstester, ISP 27000 och SIEM.