Browsing: Attack

IT-relaterade attacker kan begås med ett stort avstånd mellan gärningsmannen och offret. Genom tekniska lösningar kan attacken utmana de vanliga och kända metoderna för att bekämpa den.

Det är därför viktigt att de behöriga myndigheter har verktyg och kapacitet som behövs för att effektivt förhindra attacker från att inträffa och utvecklas.