Tema: Energi

Artiklar och nyheter om datasäkerhet inom energibranschen

Energibranschen är ofta utsatt för cyberattacker av flera olika skäl.  Energisystemen är kritiska för samhället och att en störning eller försämring av dessa system kan ha allvarliga konsekvenser. Därför är cyberattacker mot energisystemen en utsatt måltavla, eftersom den som attackerar försöker utnyttja sårbarheter i systemen för att få tillgång till konfidentiell information eller för att orsaka störningar.

Energiindustrin står inför betydande och unika utmaningar inom cybersäkerhet; till stor del på grund av den globala försörjningskedjan, förnybar energiproduktion och ökade geopolitiska risker.