Browsing: USA

Bald eagle

Hur många har tillgång till topp hemlig information?

U.S. intelligence system har ökat massivt i omfattning och det är svårt att förstå omfattningen inom området. Man räknar med att 854 000 personer har tillgång till topp hemlig information (top-secret security clearances). Branschen sysselsätter 1271 myndigheter och 1931 privata företag på 10 000 orter runt omkring i USA.
Källa: Top Secret America av William Arkin

Förberedelser mot Ryssland

Tjänstemännen på U.S. Cybercom  förbereder informationskrigföring att  sätta in mot ryska eliten som högre ryska tjänstemän och oligarker om Moskva försöker ingripa i USA:s val 2020. Enligt en artikel i Washington Post uppdaterade Amerikanska underrättelsetjänsten  “national intelligence estimate” med bedömningen att ryssarna under 2020 kommer  splittra och skapa tvivel.