Tema: USA

Hur många har tillgång till topp hemlig information?

Bald eagle U.S. intelligence system har ökat massivt i omfattning och det är svårt att förstå omfattningen inom området. Man räknar med att 854 000 personer har tillgång till topp hemlig information (top-secret security clearances). Branschen sysselsätter 1271 myndigheter och 1931 privata företag på 10 000 orter runt omkring i USA.
Källa: Top Secret America av William Arkin

Vilka myndigheter i USA ansvarar för att skydda USA mot cyberattacker och hantera säkerhetsprövningar?

Nedanstående myndigheter är inte bara ansvariga för att skydda nationens kritiska infrastruktur mot cyberattacker utan också för att hantera säkerhetsprövningar (security clearance) och att säkerställa att känslig information hanteras av pålitlig personal.

1. National Security Agency (NSA)

NSA är kanske mest känt för sitt arbete inom signalspaning och informationssäkerhet. Myndigheten spelar en central roll i att skydda USA:s regeringskommunikation och informationssystem mot cyberhot. Dessutom är NSA ansvarig för att utfärda säkerhetsprövningar för vissa regeringstjänstemän och entreprenörer.

2. Department of Homeland Security (DHS)

Inom DHS är Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) den huvudsakliga federala byrån ansvarig för att skydda nationens kritiska infrastruktur mot fysiska och cyberhot. CISA erbjuder vägledning och support för att förbättra cybersäkerheten över hela landet och samarbetar med andra federala myndigheter, privata företag och internationella partners.

3. Federal Bureau of Investigation (FBI)

FBI, genom sin Cyber Division, hanterar cyberbrott och relaterade hot mot USA. FBI är också involverat i utredningar av cyberattacker och samarbetar med andra myndigheter för att stärka landets försvar mot cyberhot.

4. Department of Defense (DoD)

DoD spelar en vital roll i att försvara USA mot cyberattacker, särskilt de som riktar sig mot militär infrastruktur. DoD hanterar också säkerhetsprövningar för militär personal och entreprenörer som arbetar med känsliga försvarsprojekt.

5. Office of the Director of National Intelligence (ODNI)

ODNI övervakar hela underrättelsegemenskapen i USA och säkerställer att olika myndigheter arbetar tillsammans för att skydda nationen mot hot. ODNI hanterar också säkerhetsprövningar för underrättelsegemenskapen.

6. Department of State

Department of State ansvarar för att hantera säkerhetsprövningar för sina anställda och entreprenörer, särskilt de som arbetar med internationella frågor och diplomati. De spelar också en viktig roll i internationella cyberfrågor, inklusive politik för cyberdiplomati och förhandlingar med andra länder.

6. CISA

CISA är nationell samordnare för säkerhet och motståndskraft inom kritisk infrastruktur. I denna roll samordnar CISA med sektorsansvariga för riskhantering (SRMAs) för att möjliggöra för den federala regeringen att skala upp sin samordning med ägare och operatörer av kritisk infrastruktur i hela USA. SRMAs har det dagliga ansvaret och sektorspecifik expertis för att förbättra säkerhet och motståndskraft inom sina sektorer.