Artiklar om: Underrättelse

Artiklar med fokus på underrättelsetjänstert och hur de jobbar i cybervärlden. Underrättelsehotet mot Sverige har ökat ökat eftersom vårt geografiska läge är intressant. Förmågan hos andra stater är hög och intensiteten är stor.

Alla länder har underrättelsetjänster men de som är mest aktiva är USA, Ryssland, Kina och Iran och vi har underrättelseofficerare i Sverige som jobbar i den digitala världen. Användningen av digital instrument har ökat medan skydd inte hängt med i utvecklingen. Myndigheter och företag behöver bli bättre på att öka skyddet mot utländska aktörer och underrättelseverksamheter.

Artiklar och nyheter som är relaterade till underrättelseverksamheter

Cyberattack

WhatsApp stämmer NSO group

0

WhatsApp, den Facebook-ägda Messaging plattform, stämmer Israels övervakningsföretagetNSO group för att sälja spyware programvaran Pegasus.…

1 2 3 4