Browsing: Underrättelse

Underrättelsehotet mot Sverige har ökat ökat eftersom vårt geografiska läge är intressant. Förmågan hos andra stater är hög och intensiteten är stor.

Folk och försvars rikskonferens

Den hotbild som vi hade i går är verklighet i dag. Hoten handlar om att främmande makt försöker påverka Sverige på en mängd olika sätt. Det handlar om aktiviteter och angrepp mot grundläggande individuella rättigheter, vår ekonomi, politiska oberoende eller territoriella oberoende,.

Du kan se seminariet i efterhand på Folk och Försvars webbplats.

Underrättelsetjänster från andra länder

Alla länder har underrättelsetjänster men de som är mest aktiva är USA, Ryssland, Kina och Iran och vi har underrättelseofficerare i Sverige som jobbar i den digitala världen. Användningen av digital instrument har ökat medan skydd inte hängt med i utvecklingen. Myndigheter och företag behöver bli bättre på att öka skyddet mot utländska aktörer och underrättelseverksamheter.

Artiklar och nyheter som är relaterade till underrättelseverksamheter

Vad är Pegasus-spionprogrammet?Pegasus-spionprogrammet är en typ av skadlig programvara som infilterar mobiltelefoner utan att användaren behöver klicka på något.Programvaran används…