Tema: Cybercrime

Global IT-brottslighet har nått en så hög grad av utveckling att sektorn blivit ett moget globalt affärsområde som ständigt blir effektivare och förnyar sig. Man har sett globala aktörer och mängder av malware som är utformade för att förstöra data, hårdvara och fysiska system hos företag över hela världen.