Browsing: Ryssland

Vad menas med rysk information confrontation?

I USA har både FBI och CIA kommit till slutsatsen att Ryssland körde en hacking och desinformations kampanj som syftade till att påverka det amerikanska presidentvalet till Donald Trumps favör.
Information konfrontation eller IPb (informatsionnoye protivoborstvo), är den ryska regeringens  term för konflikt inom information. IPb omfattar information inom diplomatiska, ekonomiska, militära, politiska, kulturella, sociala och religiösa arenor, och omfattar två åtgärder för inflytande: informativt-tekniska effekt och informativt-psykologiska effekter:

Informationstekniska effekter omfattar dator nätverk som inkluderar försvar, anfall och exploatering.

Informationspsykologiska effekter refererar till försök att ändra människors beteende eller tro till förmån för ryska statliga mål.
IPb är utformad för att forma uppfattningar och manipulera uppförandet av målgrupper. Informationdmotåtgärder är aktiviteter som vidtas i förväg och kan antingen vara offensiva (exempelvis aktiviteter för att misskreditera) eller defensiva (exempeelvis för att säkra webbplatser på Internet) och att förhindra en attack.

1 2 3