Artiklar om: Ryssland

Ukraina förändrade den geopolitiska kartan

Under 2014 tog Ryssland Krim med militär kraft. Därmed förändrade Kreml den geopolitiska kartan över Europa och upphörde att följa de erkända internationella reglerna. Vissa europeiska politiker, experter och medborgargrupper har uttryckt stöd för Kremls agerande. Dessa allierade representerar ett nätverk med politiskt inflytande som når djupt in i Europas kärna. Kreml använder dessa trojanska hästar för att destabilisera europeisk politik.

Aggression gentemot Europa

President Putin ser det som västvärlden söker – ett enat och fredligt Europa inte som en möjlighet för blomstrande samexistens utan som ett hot mot hans geopolitiska agenda och regimens överlevnad.

Moskva ser västvärldens idéer kring pluralism och öppenhet som sårbarheter som kan utnyttjas. Deras taktik är asymmetrisk, subversiv och är inte lätt att konfrontera. Västerländska regeringar har länge ignorerat hotet från Putins
allierade enligt en studie ”The Kremlin’s Trojan horses”.

Ryssland relation gentemot USA

I USA har både FBI och CIA kommit till slutsatsen att Ryssland gjorde en hacking och desinformations kampanj som syftade till att påverka det amerikanska presidentvalet till Donald Trumps favör. Kampanjen har påverkat de ryska relationerna med Amerika.

Ryssland och USA har gradvis börjat återuppta samarbetet om cybersäkerhet enligt en artikel i Reuters. TASS News Agency hänvisas till Alexander Bortnikov som är chef för Rysslands FSB Federal Security Service.

Vad innebär information konfrontation?

Information konfrontation eller IPb (informatsionnoye protivoborstvo), är den ryska regeringens term för konflikt inom informations området. IPb omfattar information inom diplomatiska, ekonomiska, militära, politiska, kulturella, sociala och religiösa arenor, och omfattar två åtgärder för inflytande: informativt-tekniska effekt och informativt-psykologiska effekter:

Informationstekniska effekter omfattar dator nätverk som inkluderar försvar, anfall och exploatering.

Informationspsykologiska effekter refererar till försök att ändra människors beteende eller tro till förmån för ryska statliga mål. IPb är utformad för att forma uppfattningar och manipulera uppförandet av målgrupper. Informations motåtgärder är aktiviteter som vidtas i förväg och kan antingen vara offensiva (exempelvis aktiviteter för att misskreditera) eller defensiva (exempelvis för att säkra webbplatser på Internet) och att förhindra en attack.

Hackergrupper i Ryssland

APT28 har en central roll  och gruppen har sedan 2014 informationsinsatser som är utformade för att påverka den inhemska ryska politiken från utländska nationer. Gruppen har bland annat attackerat World Anti-doping Agency (WADA), det demokratiska partiet i USA (DNS), John Podesta dvs Hillary Clintons ordförande, TV5 Monde och valmyndigheten i Ukraina.
Ladda ner PDF-dokument om APT28 från datasäkerhetsföretaget FireEye.

 

1 2 3 5