Artiklar om: Ryssland


Under 2014 tog Ryssland Krim med militär kraft. Därmed förändrade Kreml den geopolitiska kartan över Europa och upphörde att följa de erkända internationella reglerna. Vissa europeiska politiker, experter och medborgargrupper har uttryckt stöd för Kremls agerande. Dessa allierade representerar ett nätverk med politiskt inflytande som når djupt in i Europas kärna. Kreml använder dessa trojanska hästar för att destabilisera europeisk politik.

President Putin ser det som västvärlden söker – ett enat och fredligt Europa inte som en möjlighet för blomstrande samexistens utan som ett hot mot hans geopolitiska agenda och regimens överlevnad.

Moskva ser västvärldens idéer kring pluralism och öppenhet som sårbarheter som kan utnyttjas. Deras taktik är asymmetrisk, subversiv och är inte lätt att konfrontera. Västerländska regeringar har länge ignorerat hotet från Putins
allierade enligt en studie ”The Kremlin’s Trojan horses”.

Vad menas med rysk information confrontation?

I USA har både FBI och CIA kommit till slutsatsen att Ryssland gjorde en hacking och desinformations kampanj som syftade till att påverka det amerikanska presidentvalet till Donald Trumps favör.

Information konfrontation eller IPb (informatsionnoye protivoborstvo), är den ryska regeringens  term för konflikt inom information. IPb omfattar information inom diplomatiska, ekonomiska, militära, politiska, kulturella, sociala och religiösa arenor, och omfattar två åtgärder för inflytande: informativt-tekniska effekt och informativt-psykologiska effekter:

Informationstekniska effekter omfattar dator nätverk som inkluderar försvar, anfall och exploatering.

Informationspsykologiska effekter refererar till försök att ändra människors beteende eller tro till förmån för ryska statliga mål.
IPb är utformad för att forma uppfattningar och manipulera uppförandet av målgrupper. Informations motåtgärder är aktiviteter som vidtas i förväg och kan antingen vara offensiva (exempelvis aktiviteter för att misskreditera) eller defensiva (exempelvis för att säkra webbplatser på Internet) och att förhindra en attack.

1 2 3 4