Branscher

Läs mer om olika branscher och hur de påverkas av itsäkerhet. Låt oss ta en närmare titt på de branscher som drabbats hårdast av IT-attacker och hur de kämpar tillbaka:

Bank
Finans
Energi
Hälsa
Hotell
Industrianläggningar
Konsument och detaljhandel (retail)

Organisationer står inför en ständig störtflod av cyberattacker och ingen industri är säker från de ökade cyberhoten. Från sjukvård och bank till detaljhandel. Även om din bransch inte är ”teknisk” i naturen, betyder det inte nödvändigtvis att du är säker.

Cybersäkerhetshot ökar i omfattning och ju förr organisationer inser detta, desto bättre. Det finns ingen gräns för vad skickliga angripare kan göra.
Genom att vara proaktiv när det gäller cybersäkerhet och använda avancerade säkerhetsstrategier och verktyg, tillsammans med att sprida medvetenhet  kan organisationer  öka sin säkerhet mot olika hot och förhindra kostsamma angrepp.Share via