Branscher

Cybersäkerhetshot ökar i omfattning och ju förr organisationer inser detta, desto bättre. Det finns knappast någon gräns för vad en skicklig angripare kan åstadkomma. Genom att vara proaktiv när det gäller cybersäkerhet och använda avancerade säkerhetsstrategier och verktyg, tillsammans med att sprida medvetenhet  kan organisationer  öka sin säkerhet mot olika hot och förhindra kostsamma angrepp.

Olika sektorer

Läs mer om olika branscher och hur de påverkas av itsäkerhet. Låt oss ta en närmare titt på de branscher som drabbats hårdast av IT-attacker och vilka metoder de väljer att slå tillbaka på:

  • Offentlig sektor står för 16% av alla intrång enligt Verizons globala undersökning 2019
  • Hälsovård är en av de mest drabbade vertikalerna och står för 15% av intrången enligt Verizons undersökning men mer än 25% av alla intrång enligt http://www.idtheftcenter.org till en kostnad av 5.6 miljarder USD varje år.
  • Finans står för 10% av intrången
  • SME-företag står för 43% av alla intrång.
  • Energi
  • Bank
  • Försäkringar
  • Hotell
  • Industrianläggningar -några av de mest tyngsta cybersäkerhetsbrotten sker på industriella anläggningar som ansvarar för att tillhandahålla kritiska tjänster som energi.
  • Konsument och detaljhandel (retail)

Organisationer står inför en ständig störtflod av cyberattacker och ingen industri är säker från de ökade cyberhoten. Från sjukvård och bank till detaljhandel. Även om din bransch inte är ”teknisk” i naturen, betyder det inte nödvändigtvis att du är säker.Copy link
Powered by Social Snap