Tema: Iran

Irans underrättelsetjänst

Iran’s Ministry of Intelligence and Security kallas också MOIS har en liknande roll som CIA har i USA. Irans andra underrättelseorganisation Intelligence Organization of the Islamic Revolutionary Guard Corps har en mer ideologisk funktion och en obeorende ställning en gång grundad av Ayatollah Ali Khamenei.

Det är en av de mäktigaste säkerhetsstyrkorna i Iran och har som huvuduppgift att samla in information och övervaka internt och externt hot mot det iranska samhället. MOIS är känt för sin aktiva roll i att bevaka politiska oppositioner, religiösa minoriteter och utländska aktivister i Iran. Organisationen har också anklagats för att delta i tortyr, försvinnanden och mord på politiska dissidenter och kritiker. MOIS är en viktig aktör inom den iranska säkerhetsapparaten och har stor påverkan på det inhemska och internationella politiska klimatet.

Läs mer om Irans Spy Cabels från Intercept.