Browsing: Cyberspionage

Cyberspionage – bloggartiklar om digital spionage på nätet

Cyberspionage innebär att någon använder sig av teknik och datorer för att samla in hemligstämplade eller konfidentiell information från andra länder eller organisationer.

Cyberspionage kan användas för att samla in information om politik, ekonomi, forskning, militära operationer och andra områden som kan ha strategisk betydelse. Det är ofta vara svårt att avgöra vem som är ansvarig för olika attacker eftersom det finns många olika tekniker som kan användas för att dölja sin identitet och sitt ursprung.

WhatsApp, den Facebook-ägda Messaging plattform, stämmer Israels övervakningsföretagetNSO group för att sälja spyware programvaran Pegasus. 100 aktivister, journalister och medborgararätts…

Cyberkriget och kapprustningen i cyber Det pågår en militär kapprustning i cybermiljön, där såväl stormakterna som mindre nationer gör stora…