Artiklar om: Sårbarhet

People in a technology cyber space meeting

Sårbarheter är en datateknisk term (eng. vulnerability). Det finns flera olika typer av sårbarheter som bristfälligt säkerhetsbeteende och brist på kompetens, sårbarhet som beror på ökad användning av nätet, system som är gamla och inte uppdateras, komplexitet i system och kritisk digital infrastruktur. IT-risker fortsätter att växa i omfattningen allteftersom teknik innovationer ökar och samhällets beroende av informationstekniken expanderar.

Lär dig mer om sårbarheter (vulnerabilities)

Lär dig mer om sårbarhet och de senaste nyheterna kring olika sårbarheter i datanätverk och applikationer.