Artiklar om: Sårbarhet

People in a technology cyber space meeting

Vsd menas med sårbarheter?

Sårbarheter är en datateknisk term (eng. vulnerability). Det finns flera olika typer av sårbarheter som bristfälligt säkerhetsbeteende och brist på kompetens, sårbarhet som beror på ökad användning av nätet, system som är gamla och inte uppdateras, komplexitet i system och kritisk digital infrastruktur.

IT-risker fortsätter att öka i omfattning allteftersom de tekniska innovationerna ökar och samhällets beroende av informationstekniken expanderas.

Hitta säkerhetsbristerna – innan någon annan gör det

Det finns flera olika metoder att hitta säkerhetsbrister i systemen, applikationerna och nätverken. Metoder som gör det här är penetrationstester, ISO 27000 och SIEM.

Lär dig mer om sårbarheter (vulnerabilities)

Lär dig mer om sårbarhet och de senaste nyheterna kring olika sårbarheter i datanätverk och applikationer.