Tema: Juridik

Företag måste inte bara se till att deras tekniska skydd är uppdaterade, utan också att deras juridiska dokumentation och policyer är i linje med gällande lagstiftning. Detta innebär att företag måste ha klara riktlinjer för dataskydd, incidenthantering, privacy och rapportering. Vidare måste avtal med tredje part, såsom leverantörer och partners, innefatta tydliga klausuler om datasäkerhet.

Det ställs allt hårdare krav på både privata och offentliga verksamheter kring cybersäkerhet vilket innebär att organisationer måste investera i programvara, infrastruktur och personal.

Lagar inom cyberområdet

EU:s lagstiftning kallas för digital decade och omfattar mängder av lagar.

NIS2-direktivet – En Ny Era för IT-Säkerhet: Efterföljaren till det ursprungliga NIS-direktivet, NIS2, innebär en utvidgning av dess tillämpningsområde. Detta direktiv syftar till att förbättra den nationella cybersäkerheten inom EU, och inför striktare säkerhetskrav för företag inom vitala sektorer såsom energi, transport, bank och hälsovård. NIS2-direktivet stärker kraven på rapportering av cybersäkerhetsincidenter och förbättrar samarbetet mellan medlemsstaterna.

Cyber Security Act (CSA) – ett omfattande skyddsnätverk: CSA är en EU-förordning för cybersäkerhet, ENISA, och skapar en gemensam ram för certifiering av cybersäkerhet inom unionen. Detta ger en garant för att produkter, processer och tjänster uppfyller höga cybersäkerhetsstandarder, vilket är av stor betydelse för företag som opererar inom digitala tjänster och produkter.

Utmaningar och möjligheter: Nya lagar och regleringar ställer höga krav på företag, men erbjuder också en möjlighet att stärka förtroendet hos kunder och partners. Genom att följa lagstiftningen kan företag visa att de tar datasäkerhet på allvar, vilket kan vara en konkurrensfördel i en allt mer digitaliserad värld.


Nyheter

EU

De senaste uppdateringarna på Facebook har inneburit en protest form på fejjan. Företaget har väl varit pressade kring lanseringen av Google plus och det verkar som de lanserat de senaste tjänsterna utan att tänka igenom alla konsekvenser. Nu verkar det som om Facebook kommer granskas av Irlands motsvarighet till datainspektionen. Det kan […]