Tema: RSA

RSA, grundades redan 1982 och är  en division av EMC Corp., en pionjär inom informationssäkerhet och ett av de äldsta företagen inom cyberområdet. Mer än 30 000 kunder använder RSA-produkter för säkerhetsåtgärder, styrning, risk och efterlevnad (GRC), identitets-och åtkomsthantering (IAM), bedrägeriförebygande.

RSA är också en kryptografisk algoritm som används för att säkra kommunikation och för att verifiera identiteter. Den används ofta för att kryptera och dekryptera data, till exempel när du använder en webbplats som kräver inloggning med användarnamn och lösenord. RSA är också viktigt inom området digitala signaturer, där den används för att verifiera att en digital dokument eller ett e-postmeddelande kommer från den person eller den organisation som de påstår att de kommer från.

RSA organiserar den årliga RSA-konferensen, som är världens största och mest respekterade info säkerhetsevent.