Echelon history

1

Echelon i svensk/norsk press
Äldre artiklar om avlyssning och Echelon från April 1999 som tidigare fanns på den här webbplatsen. Den här texten kommer från den tiden.


 • EU-kommissionen förnekar kännedom om avlyssning, 15 september, 1998, Svenska CNN
  ”EU-kommissionen förnekar all kännedom om avlyssningsnätverket Echelons existens. …
  – Vi har inte fått någon information om att detta system existerar. Det betyder inte att det inte finns, utan bara att vi inte vet om hur situationen ser ut, svarade den tyske EU-kommissionären Martin Bangemann vid en utfrågning i EU-parlamentet.”
 • Radio. 15 Juni -98, OBS/kulturkvarten tog upp Echelon rapporten. Ett av inslagen var ett inlägg av EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt (v) där han uttryckte sin irritation över att inte veta hur det ligger till.
 • Tre artiklar i Svenska Dagbladet, 98-06-10 om Echelon.
  ”Information från Sverige till USA”SvD 98-06-10
  ”I den brittiska facktidskriften Network Security skriver tidningens Washingtonkorrespondent att också Sverige medverkar till att hjälpa USA: ”En avlyssningsstation finns vid Bromma flygplats utanför Stockholm som rutinmässigt avlyssnar telefonsamtal och vidarebefordrar dem via ett underättelsenätverk som inkluderar Storbritannien, Tyskland, Norge och Island till USA:s säkerhetstjänsts huvudkontor i Fort Meade i Maryland.” Bromma flygplats Den station som avses ligger fyra kilometer väster om Bromma flygplats, vid FRA:s huvudkontor och analyscentral på på Lovön, i Ekerö kommun. Där vill direktör Johan Tunberger inte vare sig bekräfta eller dementera att anstalten bistår amerikaner med avlyssning: – Första gången jag hörde talas om Echelon var i tidningarna. Vad vi gör i vår operativa verksamhet kan jag inte säga, säger han.
  Säpochefen Anders Eriksson sade nyligen till SvD att han känner till vad Echelon är men att han i övrigt inte ville kommentera organisationen.
  Säpo varnar Säpochefen varnade för övrigt själv nyligen i en rapport för att avlyssningen av radio- och teleförbindelser ökar och pekade särskilt ut USA som ett land där avlyssning, i syfte att nå ekonomiska fördelar, har ökat:
  – Nästan all internationell tele-, fax-, och datakommunikation – inklusive trafiken på Internet – är idag okrypterad. Detta ger en betydande underrättelsefördel till länder som har access till transatlantiska telekablar. Även andra aktörer kan avlyssna teletrafik som går över satellit, varnade säpochefen.”

”Regeringars plikt att övervaka” SvD 98-06-10
”- Det är riktigt att rapporten inte innehåller bevis om att grupper som Amnesty och Greenpeace har funnits på övervakningslistan. Men notera att ingen har förnekat uppgifterna heller, säger Glyn Ford.”
[Om Glyn Ford blivit korrekt citerad, blir följdfrågan om det finns fler delar i rapporten som saknar grund? Exempelvis finns ett kaptitel som hävdar att icke-modifierade ISDN-telefoner skulle kunna agera som buggningsmikrofon genom ett kommando från telefonväxeln. Detta backas inte upp av någon källreferens.  /Laszlo]

Spionage mot civil teletrafik oroar EU SvD 98-06-10
”Politiska organisationer som Amnesty International, Greenpeace och nödhjälpsförmedlande Christian Aid har också stått under bevakning.
EU-parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter har bestämt sig för att gå vidare. Till att börja med beställer man ytterligare en rapport som ska fördjupa den del som överraskat mest: Avlyssning av elektroniska kommunikationer.”

 • ”Analysen ska bli det viktigaste redskapet på RSV” Tidningen Säkerhetsvärlden (fd. Vaktposten) Juni -98, sid 15. Tidskrift för SäkForum, föreningen för säkerhetschefer inom främst offentlig verksamhet. Tidningen har tel             08- 21 71 61
  Man måste äga hotbilden
  Det nya industrispionaget är knepigare att komma åt än det gamla hederliga spionaget. Om en illasinnad stormakt via modernt spionage kommer på ett motmedel mot svenska vapensystem, så kommer det ta åratal innan man på svensk sida kommer på vad som har hänt. … I USA är det en uttalad policy att den militära underrättelsetjänsten ska stödja den privata industrin. I Sverige har den tanken förts fram. (det var inom parantes Björn Wolrath, ordförande i NSD och då chef för Skandia, men han blev regelrätt hudflängd i massmedierna för sin propå.)”
  [Referat från SäkForums vårsymposiom, där bl.a Bo Karlsson, Säkerhetschef på RSV, föreläste]
 • ”Informationskriget” Affärsvärlden, 22 April -98. Temanummer.
  ”I det nya kalla kriget är det information om konkurrerande företag och länder som eftertraktas som hetast. Stormakterna är – som vanligt – mest på hugget…. Stormakternas underrättelsetjänster används alltmer för att samla in ekonomisk information – till förmån för den egna nationens näringsliv. Företagen i dessa länder har en fördel mot nationer som Sverige, vars politiker inte vill göra det.
  – Svenska företag kan som mest hålla två procent av sinkunskap hemlig, säger Säpos generaldirektör Anders Eriksson. …För att möta detta hot har Säpo styrts om under 90-talet. Att skydda svenska ekonomiska intressen – inte minst företagsintressen – har blivit allt viktigare. Men det är bara [de] som anses viktiga för rikets säkerhet som skyddas. … När den amerikanske presidenten Bill Clinton den 14 Juli 1993 besökte CIA:s högkvarter för att klarlägga framtida prioriteringar fanns handelsspionage högt på listan…. Lägg därtill [frankrike, ryssland] brittisk, tysk, japansk, kinesisk, israelisk och ytterligare några nationers underrättelsetjänster, så ger det en bild av det statligt sanktionerade spionaget mot företag, däribland svenska företag. I Säpos verksamhets berättelse för 1997 konstateras att andra nationers statliga underrättelseorgan ”i tilltagande utsträckning kommer intressera sig för andra länders privata ekonomiska aktörer – industriföretag, banker och konsultfirmor.”

”Storebror heter Echelon” Den underrättelsetjänst som beställt övervakning av en regering, ett företag eller en person får meddelandena omgående för eventuell dechiffrering, översättning samt analys. Enklast för echelon att avlyssna är enskilda, företag och regeringar som inte använder krypto i sina telefoner och datorer. … systemet kan hantera flera miljoner samtal eller meddelanden samtidigt. … ingen kan med säkerhet säga hur välutvecklat echelonsystemet är i Sverige idag.”

”Svenska företag vill också ha hjälp”, ”Att viktiga konkurrentländer till Sverige låter statliga organ ta en alltmer aktiv del i de egna företagens väl och ve är oomtvistat. För svensk del ser det dock mörkare ut. Den tidigare Skandiachefen Björn Wolrath, numera ordförande i Näringslivets säkerhets delegation, anser att tiden är mogen för en omdefinition av underrättelsetjänstens uppgifter.”

 • ”USA avlyssnar Amnesty”, Dagens Nyheter, 11 Maj -98, sid A9
  ”Rapport till EU. Buggning av flera medborgarrättsgruppers telefonsamtal. … Systemet har färdigt inkodat vissa nyckelord som automatiskt aktivererar avlyssningen som sedan registrerar budskapet. Om två personer diskuterar Greenpeace med varandra så slår systemet larm ochsamtalet bandas. … Enligt HS’s uppgifter har Amnesty, Greenpeace och Crhristian Aid kommit med på listan på grund av att organisatopnerna har stått i konflikt med olika regeringar. Organisationernas högkvarter uppgse ha varit chockade och de har beslutat sig för att skrida till åtgärder när de fick reda på innehållet i rapporten. … Echelon finansierar en del av sin verksamhet genom att sälja uppgifter till företag, speciellt i USA.”
  [DN baserar sin text på en artikel i den finska tidningen Helsingin Sanomat. /Laszlo]
 • ”Industrispionaget mot Sverige ökar” Svenska Dagbladet, 31 Mars -98, sök i mediaarkivet
  [Säpo-chefen Anders Eriksson] ”säger att ”drygt tio länder” har underrättelsepersonal stationerad i Sverige, och pekar på att även ”allierade” länder i tilltagande utsträckning ägnar sig åt ekonomiskt spionage mot varandra. Man intresserar sig därvid också för privata ekonomiska aktörer – industriföretag, banker och konsultfirmor.

Särskilt utpekas USA, som har tillgång till de telekablar som löper på havsbottnarna i Stilla havet och Atlanten:
– Nästan all internationell tele-, fax- och datakommunikation är i dag okrypterad. Detta ger en betydande underrättelsefördel till länder som har access till transatlantiska och transpacifiska telekablar.
Ägnar sig svenska underrättelsetjänster åt ekonomiskt spionage?
– Det har jag ingen uppfattning om. Men Säpo gör det inte.
Det finns exempel på hur utländska underrättelseorganisationer ger olika former av stöd.
Bland annat registreras uppgifter om vad som kallas orättfärdig konkurrens, stöd (till det egna landets företag) vid handelsförhandlingar samt underrättelsestöd för marknadsföring – till exempel vid vapenaffärer. Dessutom finns exempel på hur utländska underrättelseorgan ägnar sig åt renodlat industrispionage.
Förre Skandiachefen Björn Wolrath, som är ordförande i Näringslivets säkerhetsdelegation, föreslog vid delegationens årsseminarium att också till exempel Säpo ochFörsvarets radioanstalt (FRA), ska hjälpa svenska företag med industrispionage.”

 • USA avlyssnar globalt”, Ny Teknik, nr 9, 5 Mar -98. The printed version is shorter.
 • Norsk oro för USA-spionage” Dagens IT, 4 Mar -98
  ”… sosialistisk venstre i Norge kräver besked av den norska justitieministern … om misstankarna att USA bedriver avlyssning av tele- och datakommunikation i Norge. Bakgrunden till …frågan är den rapport som Europa parlamentet beställt rörande amerikansk övervakning i Europa som initierats av en brittisk labourpolitiker.[justitieministern] hävdar att det inte finns några bevis för att sådan avlysning bedrivs, men att frågan måste följas upp framöver.” The norwegian paper Nettavisen has more closly covered the report in the articles:
  Aure setter e-spionasje på vent, Nettavisen, 4 mar 1998
  Solheim presser Aure på USA-spionasje, Nettavisen, 27 feb 1998

  USA driver e-spionasje også i Norge
  , Nettavisen, 18 dec 1997
  In this article , the norwegian defence department takes an interresting standpoint. They se no reason to comment on the report since the Echelon system is designed to intercept civilian traffic, and thus it is not a military issue.
  Oppsiktsvekkende, sier Jon Bing, Nettavisen, 17 dec 1997
 • …i cyberspace kan alla höra dig skrika! PC&Mac Magazine nr 4 1997
 • ”Varje telefonsamtal och e-post-meddelande scannas av ett kraftfullt datorsystem som söker efter meddelanden som innehåller vissa nyckelord. Jag kan inte säga vilka nyckelord de letar efter, eftersom de är hemliga. Faktum är att jag inte ens ska veta om att själva Echelon existerar. Det är också hemligt.”Engels och tysk press
 • Ja min vän vi har lyssnat på dig. Förre CIA-chefen R. James Woolsey intervjuas Artikel i Zeit
 • Europaparlamentets betänkande om Echelon skrevs av Guardian journalisten Duncan Campbell Läs mer

 

Om författaren

Daniel Larsson jobbar med Cybersecurity och datasäkerhet. Under åren har han marknadsfört säkerhetsbolag inom områden som PKI, certifikat, digital signering, mobil säkerhet och kryptering. Han har tung erfarenhet av digital marknadsföring, webbutveckling och e-handel från några av världens största varumärken.

1 kommentar

 1. Pingback: KGB avlyssnar – OCKSÅ! « skvitts

Copy link
Powered by Social Snap