Tema: Finland

Finland har en välutvecklad IT-infrastruktur och att många företag och organisationer i landet använder datorer och nätverk för sin verksamhet. Detta kan innebära att det finns många möjligheter för cyberattacker att utnyttja sårbarheter och försöka få tillgång till hemligstämplad information eller orsaka störningar av främmande makt.

Kända finska cyberbolag

Några exempel på företag som är duktiga på cyberfrågor i Finland är F-Secure, Nixu och Cybercom. Dessa företag erbjuder olika tjänster inom säkerhet, inklusive rådgivning, utbildning och tekniska verktyg som kan hjälpa företag och organisationer att skydda sig mot cyberattacker.

Ryska attacker mot Finland

Finland, liksom många andra länder, har blivit utsatt för cyberattacker från olika aktörer, inklusive Ryssland. Det är viktigt att notera att det kan vara svårt att fastställa exakt varifrån en cyberattack kommer, eftersom angripare ofta använder tekniker för att dölja sin ursprungliga plats. Men det har förekommit rapporter om cyberattacker som tillskrivs ryska aktörer mot finländska mål.

Några av de mest omfattande  cyberattackerna mot Finland:

  1. Operation Aurora (2010): Operation Aurora var en serie koordinerade cyberattacker mot flera länder, inklusive Finland. Målet var att infiltrera företag och organisationer och stjäla känslig information. Även om attacken initialt tillskrivits Kina, visade senare utredningar att även ryska aktörer var inblandade.
  2. Cyberangreppet mot Finlands utrikesdepartement (2020): I december 2020 utsattes Finlands utrikesdepartement för ett allvarligt cyberangrepp. Angriparna bröt sig in i ministeriets system och stals känslig information. Även om det inte officiellt bekräftades varifrån attacken kom, pekade vissa rapporter på Ryssland som en möjlig aktör.
  3. Pågående hot: Finland, liksom andra länder, är ständigt utsatt för pågående cyberhot och attacker från olika aktörer. Dessa hot kan rikta sig mot allt från regeringens institutioner till företag och privatpersoner.