Tema: Webb

Säkerheten i webbservrar

WebbutvecklareSäkerheten i webbservrar – handlar ofta om kodning som behöver förbättras och att se till att man använder den senaste programvaran exempelvis på WordPress. Det finns olika ramverk för att testa koden. Tips hur du skyddar din WordPress sajt.

Webbhot: Säkerhetsrisker och sårbarheter. Har du fått din webbplats hackad?

Det finns många metoder att attackera en webbplats alltifrån Ddos-attacker till vanliga hackingattacker. Att hacka en webbserver innebär att få obehörig åtkomst till webbservern och dess data vilket har blivit allt vanligare. Ofta får du en varning i Google Search Console om din webbplats blivit hackad. Det kan vara affärskritskt och innebära att du får betydligt färre besökare till din webbplats och din webbplats tappar sin ranking på Google. Kontakta oss på Expandtalk om du vill prata mer om säkerhetsluckor eller problem på din webbplats så kan vi undersöka saken.


Def Con 2023

Föredrag Def Con 2023 om webservrar.
The Web race condidtions med James Kettle. Race conditions visar vikten att förstå och hantera sårbarheter i webbapplikationer.


Vad finns det för verktyg för att hacka en webbserver?

Det finns en mängd olika verktyg som kan användas för att hacka en webbserver, testa sårbarheter eller utföra säkerhetsanalyser:

OWASP ZAP (Zed Attack Proxy): Ett öppen källkodsverktyg som används för att hitta sårbarheter i webbapplikationer. Det är utformat för alla typer av säkerhetstester, inklusive aktiv scanning, passiv scanning och brute force-attacker.

Nessus: En omfattande sårbarhetsscanner som kan upptäcka en rad säkerhetssvagheter i webbservrar och andra nätverksanslutna enheter.

Nmap: Detta är ett populärt ramverk för penetrationstestning som kan användas för att utföra säkerhetstest på webbservrar och identifiera eventuella sårbarheter.

Nikto: Detta är ett öppenkällsverktyg som specialiserar sig på att skanna webbservrar för kända sårbarheter, konfigurationsfel och potentiella problem.

Burp Suite: Det är en allsidig svit av verktyg för webbsäkerhetstestning som kan användas för att upptäcka och exploatera sårbarheter i webbapplikationer och webbservrar. Verktyget har en rad funktioner för att undersöka och attackera applikationer, inklusive scanning för sårbarheter och verktyg för manuell testning.

Metasploit Framework: Ett verktyg som kan användas för att utföra angrepp mot en webbserver. Även om det är mest känt som ett verktyg för utnyttjande av sårbarheter, inkluderar Metasploit också funktioner för att scanna och testa sårbarheter i webbapplikationer.

SQLmap: Ett verktyg som kan användas för att söka efter och utnyttja sårbarheter i en webbservers databas. Speciellt utformat för att automatisera upptäckten och utnyttjandet av SQL-injektionssårbarheter.

WPScan: Ett verktyg som kan användas för att söka efter sårbarheter i en WordPress-webbplats.

Sucuri: Är ett av de mest populära säkerhetspluginen som finns till WordPress.

Kom ihåg att använda dessa verktyg endast för legitima ändamål, som att utföra penetrationstester på egna system eller med tillstånd från ägarna av de webbservrar du testar.

Ladda ner Web attack cheat sheet