Browsing: Datamask

Hacker

Datamask- så här skyddar du dig

En datormask, eller worm, är en typ av skadlig mjukvara som är designad för att replikera sig själv och sprida sig till andra datorer. Maskar kan spridas på olika sätt, till exempel genom att skicka sig själva som e-post bilaga, genom att utnyttja sårbarheter i mjukvaran på en dator eller genom att sprida sig över nätverk.

Det finns flera sätt att skydda sig mot datamaskar

  1. Installera och håll antivirusprogram uppdaterat: Ett antivirusprogram kan hjälpa till att upptäcka och blockera maskar och andra skadliga mjukvaror.
  2. Var försiktig med vilka e-post bilagor som  du öppnar: Öppna inte okända eller misstänkta e-post bilagar, eftersom maskar ofta sprids genom e-post.
  3. Håll all mjukvara uppdaterad: Många maskar utnyttjar sårbarheter i mjukvaran på en dator. Genom att hålla all mjukvara uppdaterad kan du minimera risken för att bli utsatt för en mask.
  4. Använd en brandvägg: En brandvägg kan hjälpa till att blockera masks som försöker att spridas via nätverket.
  5. Var försiktig med vilka länkar du klickar på: Masks kan också spridas genom länkar på nätet, så var försiktig med vilka länkar du klickar på och besöker och det som kallas för nätfiske

Det första firmware masken på Mac. Forskare har upptäckts ett nytt firmware mask som riktar sig mot Mac användare som…