Browsing: Cyberattack

cyberattackVärldsomspännande cyberattacker ökar betydelsen av cyber assurance och försvarets förmåga att skydda och försvara svenska friheter och intressen. Cyber-säkerhet har hög prioritet och syftet är att skydda våra datornätverk mot alla typer av cyberattacker. Cyberangrepp kan vara verksamhetskritiskt och kan påverka försörjningskedjor, produktion, underhåll, vapen system, betalningar och logistik.

IT-attacker kan idag utföras enkelt och billigt

Tillgängligheten på Internet med hackingverktyg innebär att det är relativt lätt och billigt att utföra en attack. De nya hoten från Internet hotar speciellt stora och komplexa, globala organisationer och infrastruktur. När en angripare väl kommer in i nätverken är trenden att de stannar kvar längre och att de samlar in ytterligare information om användare och grupper i nätverket, undersöka åtkomstnivåer som används och identifiera tillgängliga filer eller databaser innan de bestämmer nästa steg för att få bättre åtkomst.

Hotbilden kompliceras ytterligare av det faktum att subventionerade hackare utför IT-attacker mot den finansiella sektorn utomlands för att uppnå ekonomisk vinning. De typer av attacker och aktörer som den finansiella sektorn måste försvara sig mot har blivit mer sofistikerade. Under 2018 har banker i Asien, Syd-och Central Amerika varit mål för flera avancerade IT-attacker där hackare har stulit pengar.

Minska riskerna med utbildning och simulering

PwC har spel där de simulerar olika typer av attacker för företagsledningar exempelvis game of threat och man testar hur förberedda de är.

Se till att minska riskerna efter en attack

Efter en attack är det även viktigt att låta ett team kolla igenom vad som hänt och hur processerna ser ut. Även efter en cyberattack kan säkerhetsteam fortfarande minimera finansiella och förbättra rykteshantering som förekommer vid en attack. Cyberkonsultbolagen har processer som exempelvis IBM-X Force cyberattack framework.

Nyheter om cyberattacker

1 2 3 4