Keylogger

Med en keylogger (tangenttryckningsprogram) är en övervakningsteknik där du kan ta reda på vad som händer på din dator medan du är borta eller använda den för att övervaka dina barn. Metoden används naturligtvis även av hackare som kan komma åt ekonomisk data exempelvis en Wallet som har kryptovaluta. Programmet registerar tangenttryckningarna på en dator.

Keyloggers finns både som hårdvara och mjukvara. Det finns avancerade keylogger program som Janilogger som är en osynlig keylogger som fångar en användarens aktivitet och sparar den i en krypterad loggfil. Loggfilen kan lagras på en ftp-server eller skickas via e-post.

Andra populära keylogger program är Keylogger Pro som du kan ladda ner från CNET:

 

Copy link