Attacker mot fabriker och industrianläggningar

0

Attacker mot industrianläggningar är ett område som tros komma att växa i omfattning.

Sårbarheter i industriella styrsystem (ICS=Industrial Control System) är ett område som drabbat flera länder pga framgångsrika attacker riktade mot elnät och kloranläggningar i Ukraina och vid en saudisk petrokemisk anläggning.

Dessa sårbarheter var bland de tre främsta temana vid 2018 år Black Hat-och DEFCON-konferenser. Powergrids, kraftledningar, pipelines och sensorer som kontrolleras centralt är känsliga för angrepp men även ny teknik som IoT. Cyberattacker mot industriell IoT kommer att bli vanligare och kan leda till större katastrofer vid känsliga infrastruktur till exempel ett kraftverk eller vattendammar.

We expect for 2019 IIoT devices will become a major target for cyber-attackers, especially in the manufacturing industry. The trend with Industry 4.0 to use IIoT technology for real-time data collection of production processes will generate a benefit but also produce an additional risk due to the still low maturity of the cyber security protection of IIoT devices

Airbus CyberSecurity CEO, Markus Braendle.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är ett system för övervakning och styrning av processer. Denna klass av programvara används främst inom industrin för processövervakning, men har på senare tid även börjat användas inom vanlig fastighetsautomation.

Många startups i Israel har börjat specialisera sig på ICS (Industrial Control System) och cybersecurity.

Exempelvis

 • Scadfense
 • Sepio
 • ICS
 • Waterfall
 • Critifence
 • Firmitas
 • Nation-E
 • Siga
 • Aperio
 • Indegy
 • NextNine
 • CyberX

Om författaren

Daniel Larsson jobbar med Cybersecurity och datasäkerhet. Under åren har han marknadsfört säkerhetsbolag inom områden som PKI, certifikat, digital signering, mobil säkerhet och kryptering. Han har tung erfarenhet av digital marknadsföring, webbutveckling och e-handel från några av världens största varumärken.

Share via