Artiklar om: Finans

Det största hotet mot finanssektorn kommer från IT-brottslighet, men sektorn är också utsatt för andra betydande IT-hot. IT-attacker mot den finansiella sektorn kan orsaka stora förluster för företag, men kan också få konsekvenser för viktiga tjänster som sektorn tillhandahåller. Stora it-attacker mot sektorn kan i värsta fall leda till förlust av förtroende och påverka den finansiella stabiliteten i Sverige.

Finanssektorn står inför ett mycket högt hot kring IT-brottslighet. Vi uppskattar att en delmängd av den IT-brottslighet som drabbar sektorn blir alltmer komplex och att avancerade cyberbrottslingar blir alltmer målinriktade i sina attacker. Finans och bank sektorerna har en hög och växande nivå av IT-system, applikationer och programvara. Ökad användning i nätverk och den accelererande kommersiella användningen av innovativ teknik som Internet of Things (IoT) och artificiell intelligens (AI) kommer att medföra ökade risker för cyberattacker.

Läs artiklar och nyheter kring datasäkerhet inom finansbranschen.