Tema: Cybersecurity

Cyber Security

Vad är cyber security?

Cyber Security omfattar skydd till följd av angrepp på data eller system via en anslutning till ett externt nätverk eller system. Cyber Security fokuserar således på sårbarheter kring sammankoppling av system och anslutningar till Internet.

Definition enligt ITU-T X.1205
Cybersecurity is the collection of tools, policies, security concepts, security safeguards, guidelines, risk management approaches, actions, training, best practices, assurance and technologies that can be used to protect the cyber environment and organization and user’s assets. Organization and user’s assets include connected computing devices, personnel, infrastructure, applications, services, telecommunications systems, and the totality of transmitted and/or stored information in the cyber environment.

Cyber security frågor kommer högt på ledningens prioriteringslista

Alltfler företag vill förbättra sin cybersecurity vilket inte längre är en fråga enbart för IT-avdelningen utan en ledningsfråga. Läs artikel på CSO online om 12 tips för att effektivt presenterar cybersecurity till ledningen.

Under senare år har det varit en enorm ökning av IT-relaterade incidenter, inklusive stora dataintrång, manipulering av fysisk infrastruktur, Internet of Things (IoT) där enheter används för attacker mot sin ägare, ransomware och inte minst anklagelser om val hacking som fångat allmänhetens uppmärksamhet.

Idag är det viktigt att hela företaget är förberett för digitala risker och hot och att driva en kultur som präglas av fokus kring cybersecurity.

  1. Uppmuntra samarbete mellan IT, OT, molntjänster, cybersecurity, leveranskedjan och affärsenheter för att synkronisera säkerhetsåtgärder med affärsmål och strategier för riskhantering
  2. Främja organisatoriska riskbedömningar och revisioner inom cybersecurity för att kunna identifiera sårbarheter och luckor i säkerheten.
  3. Engagera externa experter och rådgivare inom cybersecurity för oberoende bedömningar och vägledning anpassad till din organisation och genomföra GAP-analyser på resultaten.
  4. Öka medvetenheten i företaget om cybersecurity frågor

Läs mer om olika strategier för cyber security som ofta handlar om interna hot, riskanalyser, penetrationstester, skydd av personuppgifter, skydd i molntjänster (cloud computing), förbättrade verksamhetsprocesser mm.

Cybersecurity och företagsdata

Företagsdata är känsligt, värdefullt och behöver skyddas. Cyber säkerhet som industri har ökat med mer än 20 gånger under det senaste årtiondet, från att ha värderats till 3,5 miljarder USD 2004 till 78 miljarder USD 2015.

Experter är eniga att utvecklingen bara är i sin linda och säkerhetsprojekt kommer öka betydligt. Som företag är det nödvändigt och kritiskt att minska osäkerheten genom att identifiera attacker mot ditt nätverk och på Internet innan de tar nästa steg.Den digitala världen har aldrig varit mindre säker.

Hur ser cybersecurity marknaden ut?

Gartner Inc uppskattar att marknaden för cyber produkter och tjänster var $ 75B under 2015 och kommer att öka till $ 120B i 2020. Utvecklingen av Internet of Things (IoT) har inlett en ny era som kommer främja det fortsatta behovet av ökad it-säkerhet.

Åtgärda och bekämpa hoten

Det är viktigt att kontinuerligt bekämpa hoten, förbättra säkerhetsrutinerna och slå tillbaka Antalet hack varierar i storlek och omfattning – från Ransomware attacker som kan utföras av den mest oerfarna nätbrottslingen till sofistikerade överträdelser som utförs av statligt stödda hackare i framförallt Kina, Ryssland och USA. Skurkarna fortsätter att i högre grad handla Ransomware och Dark Net.

https://www.youtube.com/watch?v=yr1Psapupsc

Nyheter inom cybersecurity