Tema: Hotell

Leende affärsman på ett hotellHotell är mycket sårbara för dataangrepp – lär dig mer hur du skyddar dig. Dels är många hotellgäster oförsiktiga när de anslutter till nätverken och på många konferenser samlas personer så det är enkelt att göra ett samlat angrepp mot gästerna. Utöver Wifi är andra sårbarheter Point of Sales och nyckelsystem (privilidged keys).