Tema: Privacy

Skydd av användares personuppgifter och kommunikation från obehörig åtkomst, användning, avslöjande eller modifiering

För en Chief Information Security Officer (CISO) är det kritiskt att förstå betydelsen av online privacy och hur man effektivt kan skydda både företagets och användarnas data.

Online privacy handlar inte bara om att skydda personlig information från obehöriga ögon. Det är även en fråga om företagets integritet och rykte. Dataintrång och läckor kan resultera i betydande ekonomiska förluster, rättsliga konsekvenser och skada på företagets anseende.


Utmaningar och risker:

  • Cyberattacker: Phishing, malware och ransomware är allvarliga hot mot online privacy.
  • Interna hot: Oberoende av intentioner kan anställda oavsiktligt orsaka säkerhetsbrister.
  • Lagstiftning: Lagar som GDPR ställer strikta krav på hantering av personuppgifter, vilket kräver noggrann efterlevnad.

Verktyg för att skydda online privacy:

Kryptering: Använd kryptering för att skydda data. Verktyg som VPN och SSL/TLS är avgörande för säker kommunikation.

Access Management: Implementera strikt access management, inklusive multifaktorautentisering, för att säkerställa att endast behöriga användare får tillgång till känslig information.

Data masking: Använd datamaskering för att dölja känslig information, speciellt i utvecklings- och testmiljöer.

Privacy by Design: Integrera privacy i utvecklingsprocessen för att säkerställa att nya produkter och tjänster respekterar användarnas integritet.

IT-revisioner: Genomför regelbundna säkerhetsrevisioner för att identifiera och åtgärda potentiella svagheter.

Läs mer på https://www.privacyguides.org/en/

Forskningsstudie kring integritetsskydd från övervakning från regeringar och kommunikations metadata är ett kontroversiellt ämne. I USA drivs frågorna av NSA (National Security Agency). I studien undersöker de integritets egenskaperna i telefon metadata för att bedöma effekterna av en politik som skiljer mellan innehåll och metadata. I studien är slutsatsen att telefon metadata är tätt sammankopplade och kan användas för att bestämma mycket känsliga egenskaper.Läs studien

Read More

EU kommissionären Viviane Reding och den tyska konsumentskyddsminister Ilse Aigner träffades i Bryssel för att diskutera utvecklingen att stärka EU: s regler för dataskydd som för närvarande går tillbaka till 1995. Europeiska kommissionen planerar att lägga fram ett förslag att reformera 1995 dataskyddsdirektivet i slutet av januari 2012. En nyligen genomförd undersökningen visade att 70% av européerna är oroliga för hur företag använder deras persondata. Företag som marknadsför tjänster till europeiska konsumenterna kommer enligt en pressrelease omfattas av EU: s dataskyddslagar annars skall de inte kunna göra affärer på den inre marknaden. Detta gäller även sociala nätverk. Läs mer

Read More