Tema: Säkerhetsverktyg

Det finns många olika verktyg och tekniker som används inom cyber- och it-säkerhet. Nedan listar jag några olika typer av verktyg och vad de används för:

Firewalls: En brandvägg är ett verktyg som skyddar ett nätverk mot oönskade anslutningar från internet. En brandvägg kan vara en mjukvara eller en fysisk enhet som installeras mellan nätverket och internet.

Antivirusprogram: Ett antivirusprogram är ett verktyg som skyddar en dator mot skadliga mjukvaror såsom virus, trojanska hästar och spionprogram.

Intrusion Detection Systems (IDS): Ett IDS är ett verktyg som övervakar ett nätverk och identifierar och rapporterar oönskade och misstänkta aktiviteter.

Vulnerability Scanners: En sårbarhetsökare är ett verktyg som söker efter sårbarheter i en dator, ett nätverk eller en programvara.

Cryptographic tools: Kryptografiska verktyg är verktyg som används för att skydda data genom att kryptera den.

På Github hittar man en mängd verktyg exempelvis på Storbritanniens intelligence, security and cyber agency: https://github.com/gchq

Det är svårt att säga vilket verktyg som är det ”bästa” eftersom det beror på vilken typ av skydd du behöver och vilka specifika hot du vill skydda dig mot. Det kan vara en bra idé att undersöka olika verktyg och se vilka som kan passa dina behov och mål.