Kali Linux

Vad är Kali Linux?
Kali Linux har blivit en smått legendarisk defacto standard inom hackingvärlden. Open-source programmet används inom avancerad penetrationstesting och nätverks säkerhets analyser. Det går att bygga skräddarsydda lösningar med exempelvis Nessus som vulnerability scanner.

Det flera olika hackingverktyg som går att använda med Kali Linux

Aircrack-ng: är en av de bästa verktygen för att cracka W-lan som kör standardprotokoll som WEP/WAP/WPA2.

THC Hydra: används för brute force attacker mot olika protokoll som FTP, https, telnet. Med verktyget kan man komma åt webscanners, wireless och gmail.

John the Ripper cracking verktyg för lösenord, brute force attacker, ordboks attacker (dictonary attacks).

Metasploit framework: är ett ramverk baserat på öppen källkod som säkerhetsexperter och team använder för att verifiera sårbarheter samt göra säkerhetsbedömningar för att öka säkerhetsmedvetenheten. Metasploit har en uppsjö av verktyg som du kan skapa säkerhetsmiljöer för sårbarhets testning och det fungerar som ett penetration testsystem.

Burp Suite Scanner är en GUI plattform för att testa säkerhetsluckor i webbapplikationer.

Maltego programvara som använd inom open-source forensics och intelligens.

Netcat (NC)är ett nätverk verktyg för TCP/IP-protokoll som används för att läsa och skriva data över nätverksanslutningar.

NMAP eller Network Mapper är ett gratis och öppet källkodsverktyg som används av systemadministratörer för att upptäcka nätverk och granska säkerheten.

Nessus är ett fjärranalys verktyg som du kan använda för att kontrollera datorer för säkerhetsluckor. Det blockerar inte aktivt några sårbarheter som dina datorer har, men det kommer att sniffa dem genom att snabbt köra 1200 + sårbarhets kontroller och ge dig varningar när några säkerhetskorrigeringar behöver göras.

WireShark är världens mest använda analysverktyg för nätverksprotokoll för Linux. Det är baserad på öppen källkod och gratis att använda. Med WireShark kan du se aktiviteter på ett nätverk i kombination med pcap filåtkomst, anpassningsbara rapporter, avancerade triggers, varningar, etc.

Snort är en fri och öppen källkod NIDS som du kan upptäcka säkerhetsluckor i din dator och som du kan använda för att köra trafikanalys och upptäcka olika nätverksattacker i realtid.

Kali – Linux operativ system som är gjord för hacking.
Share via
Copy link