Stigande geopolitiska spänningar, massdigitalisering med AI, mer hybridarbete samtidigt som det är brist på kvalificerad arbetskraft inom cyberområdet innebär att säkerhetsteam har mycket att jobba med under 2023.

IT-säkerhet handlar om att skydda din online-verksamhet, inklusive dina datorer, nätverk och webbplatser, mot olika typer av hot såsom, hackers, identitetstjuvar och dataintrång. Utan tillräcklig cybersäkerhet kan du och din verksamhet bli utsatta för olika typer av skador, inklusive förlorad data, minskad produktivitet, försämrad kundtillfredsställelse och till och med rättsligt ansvar.