Big data – marketingbullshit, hot eller användbart?

0

Big data har fått mycket uppmärksamhet under de senaste åren inte minst från stora företag och forum. Det ör en term som utgår från stora datamängder som både kan vara strukturerad eller ostrukturerad.

Det finns vissa saker som är så stora att de får konsekvenser för alla, vare sig vi vill eller inte. Big Data är en av dessa begrepp, och det förändrar sättet vi gör affärer och påverkar de flesta andra delar av våra liv. Big Data i sig är inte det unika – att hantera stora mängder data är inte intressant om man inte drar rätt slutsatser av datamängderna.

Definitionen på Bigdata
Big data
utgörs av digitalt lagrad information av sådan storlek (vanligen terabyte och petabyte), att det är svårt att bearbeta den med traditionella databasmetoder. Big datainnefattar tekniker för very large databases (VLDB), datalager (data warehouse) och informationsutvinning (data mining).

De stora företagen jobbar med tekniken

Stora företag som Google, GE, Wallmart, Facebook och Amazon plöjer ner enorma pengar i studier som involverar hur molntjänster, Internet of things och bigdata förändrar branscher. Dessutom är de stora konsultbolagen Accenture, McKinsey, PwC, SAS och IBM där och pitchar sina big-data lösningar.

There are two types of companies when it comes to big data: those who don’t want anything to do with it (because they think it’s for somebody else) and those who desperately want to implement, but don’t know where to start.
Bernard Marr  ”7 attitutes that kill bigdata projects” i tidningen Forbes

Bigdata och marknadsföring

Som marknadsförare har du tillgång till stora datamängder inte minst från Google och Facebook och när man kopplar samman data så upptäcker man nya mönster. Den grundläggande idén bakom frasen ”Big Data” är att allt vi gör lämnar digitala spår, som vi kan använda och analysera. Big Data hänvisar därför till att uppgifter samlas in och vår förmåga att utnyttja den.

Bigdata analytics

Big data har många användingsområden inte minst inom marknadsföring där man analyserar kundbeteenden, churn (bortfall av kunder) och köpbeteenden. Genom att analysera olika kundgrupper kan man dra slutsatser och det finns stora potentialer att förbättra lönsamheten hos många företag.

Med hjälp av stora data, kan återförsäljare förutse vilka lanserade produkter som kommer att lyckas med sin försäljning, telekomföretag kan förutsäga när det är störst sannolikhet att en kund byter operatör. Att förutspå kundbeteenden över tiden ger värdefull information och man ser på customer-life-cycle och beteenden vad som händer när kundgrupper blir äldre, får barn, byter jobb, flyttar, investerar och går i pension.

Bigdata och sport

Bigdata kan förändra sportbranschen och det har varit filmer som Moneyball som fått stor publicitet där man analyserat spelares beteenden.

Artikel: Big data the winning formula in sports

Bigdata inom hälsovården

Ett område som har enorm potential är inom sjukvård och hälsovård. Genom att analysera data och nyckeltal som dödstal, biverkningar, behandlingsoptimering, hälsotal och sjuktal på en högre nivå finns enorma möjligheter att förbättra vården.  Med tilläggsuppgifter om patienten och hans eller hennes omgivning kan hen få bättre prognoser och hjälp. Förutsägelser och prognoser kan hjälpa till att identifiera områden där det finns möjlighet att förbättra både kvalitet och effektivitet i vården.
Läs mer i artikel från Harvard Business Review

Risker med bigdata

I brådskan att använda rätt teknik och anställa ett team av datorkunniga har företagsledare ofta missat att bygga upp organisationernas förståelse för hur man använder avancerad analys för kritisk beslutsfattande. Vi räknar med att vi kommer att många företag behöver en strategi som fokuserar på att upprätta den organisatoriska kompetensen hur man använder analysverktygen och olika KPI:er innan man gör stora teknikinköp, marknadsföringssatsningar eller rekryteringar.

IT-säkerhetsgurun och kryptospecialisten Bruce Schneier pratar på Google om hans nya bok ”Data and Goliath – the hidden Battles to Collect Data and Control Your World” som handlar om big data och vad det innebär och hur det kan användas.

Om författaren

Daniel Larsson jobbar med Cybersecurity och datasäkerhet. Under åren har han marknadsfört säkerhetsbolag inom områden som PKI, certifikat, digital signering, mobil säkerhet och kryptering. Han har tung erfarenhet av digital marknadsföring, webbutveckling och e-handel från några av världens största varumärken.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Copy link
Powered by Social Snap