Tema: Datasäkerhet

Cyber security en person framför datorer

Hotet mot din datasäkerhet finns överallt. Hackare försöker infiltrera ditt nätverk för att stjäla information eller störa din verksamhet

Varje system som är ansluten till Internet hos varje hem, myndighet, företag eller organisation är föremål till försök av aktörer att stjäla data eller utnyttja systemen. Datasäkerhet eller informationssäkerhet är ett teknikområde som blir alltmer viktigt för hemmadatorer och företag eftersom vi använder fler och fler cloudlösningar. Tyvärr är många av hoten svåra att upptäcka och de ökar dessutom i omfattningi takt med att vi använder flera olika datorer och hårdvara för att nå informationen.

Datorer, smartphones, och Internet – överallt när du ansluter elektroniska maskiner till internet exponeras du vilket innebär att din datasäkerhet kan äventyras.

Så kan du skydda dig och företaget

Lösningen finns inte bara i tekniska lösningar och hur företaget arbetar. Att ha processer och rutiner som säkrar upp ett datanätverk är nödvändigt när IT-miljöerna blir alltmer komplexa med olika cloud-lösningar. Se alltid till att du har de senaste uppdateringarna och datavirus skydd på din dator.


Risk management

Det finns olika risker och ett effektivt företag ser till att övervaka och hantera olika typer av risker allt eftersom allt fler företag blir digitala. Program säkerhet riskbedömning och riskhantering är viktiga uppgifter för IT-chefer. Företag står inför ökade nivåer av ansökan säkerhetsrisk från hackare och cyber kriminella som söker efter immateriell egendom och kundinformation.
Läs mer om risk


Säkerhetsrisker

Hantering av säkerhetsrisker ger skydd inom ekonomi, juridik, etik och säkerhet. Genom att utföra en övergripande program säkerhetsriskbedömning kan organisationer fatta klokare beslut.

  • Cyberhot
  • Varumärkes exponering
  • Data exponering
  • Infrastruktur exponering
  • Exponering av nyckelkompetens och ledande befattningar (MVP=Most Valued Persons)
  • 3:e parts risker
  • Fysiska hot

Olika typer av hot mot företaget

Olika typer av attacker och säkerhetsintrång som riktar sig mot nätverksresurser

Avancerade hot exempelvis prisskrapning
Nätbedrägerier
Nätfiske
Stöld av företagshemligheter och intellektuellt kapital
Distributed Denial of Service
Maskar och virus
Obehörig åtkomst
Kriminellt spam
Företags och geopolitiskt sabotage

Virus och malware innebär att skadlig kod införs i datasystem. Malware omfattar skadlig programvara eller skadliga datorprogram som spyware, maskar och det finns olika rootkits som kommer in i operativsystemets kärna och modifierar operativsystemet.

Spyware (spionprogram) har kapacitet att samla in data och skicka tillbaka den till hackaren. Skaparna av spionprogrammet kan sedan använda dina uppgifter för att begå identitetsstöld, vilket kan användas för att komma åt finansiella uppgifter och bankkonton med pengar.

Nätverk: Hackare kan komma åt dina konton over-the-air. Ett sätt är genom öppna WiFi-nätverk, där de kan ställa in datorer som efterliknar en WiFi-åtkomstpunkt, eller genom att tvinga sig in i ditt system via nätverket. Hackare försöker även komma åt din datorer via IRC-anslutningar och öppna portar.

IT-avdelningen bör använda policys för anställda och när människor slutar som säkerställer att företagets data förblir inom företaget.
Artiklar om datasäkerhet
Artiklar om datasäkerhet och IT-säkerhet: