Artiklar om: CISO

Vad är en CISO?

Begreppet CiSO är en del i C-suiten och förkortningen står för chief information security officer eller på svenska it-säkerhetsdirektör. I företagsledningen är det personen som ansvarar för it‑säkerhet. Det är skillnad från chief security officer (CSO) som ansvarar för all säkerhet.

Exempel på uppgifter för en CISO

  • Säkerhet och app sec av applikationer som ingår i nätverket
  • Utbildning och processer kring dataprocesser
  • Att företaget följer lagstifting som GDPR
  • Förberedelse på incidenter och incidentshantering
  • Penetrationstester
  • Öka medvetenheten kring mänskliga beteeenden som medför ökad risk

Om  företaget själv inte har en erfaren säkerhetschef är det något som blivit vanligare att hyra in för att täcka upp vid cyberincidenter och leda exempelvis penetrationstester och säkerhetsarbetet.

 

CISO Cybersecurity strategi

Säkerhetsstrategi

0

Vad ska en säkerhetsstrategi innehålla? Det finns olika typer av säkerhetsstrategier som nationella säkerhetsstrategin och…