Browsing: Forensic

Forensic är en term som används för att beskriva vetenskapliga metoder och tekniker som används för att samla, bevara och analysera bevis i samband med brott och rättsliga frågor. Begreppet forensic översätts på svenska som rättsmedicinskt och handlar om att säkra upp bevisföring och förebygga brottslighet och i alla tvister där bevis lagras digitalt.

Inom cyberområdet och IT-säkerhet är forensic ofta förknippat med undersökningar av digitala enheter och system för att upptäcka och bevisa brott som hacking, intrång och kriminalitet som rör datorer och nätverk. Forensisk undersökning inkluderar också processer som att säkerställa integriteten av digitala bevis, samt återställa och dekryptera data.

Forensic inom cyberområdet handlar ofta om att samla in, analysera och rapportera om data på ett sätt som är accepterat från ett juridiskt perspektiv.

Vad är en SOC? SOC är en förkortning som står för Security Office Center. Istället för att fokusera på att…