Browsing: Forensic

Begreppet forensic översätts på svenska som rättsmedicinskt och handlar om att säkra upp bevisföring. a och förebygga brottslighet och i alla tvister där bevis lagras digitalt.

Forensic inom cyberområdet handlar om att samla in, analysera och rapportera om data på ett sätt som är juridiskt tillåtlig. Den kan användas för att upptäck computer kriminalteknik följer en liknande process som andra kriminaltekniska discipliner och har liknande utmaningar.

Vad är en SOC? SOC är en förkortning som står för Security Office Center. Istället…