Tema: Artificiell Intelligens

Vad innebär artificiell intelligens (AI)?

Bild på en AI-robot

AI (artificiell intelligens) är kanske den mest disruptiva teknologin som vi möter. Maskin inlärning och AI har revolutionerat hur vi interagerar genom analys och datahantering. Tekniken kommer att påverka våra liv, vare sig vi vill det eller inte. Vi utvecklas från statiska, passiva rapporter om saker som redan har hänt med proaktiv analys med realtids instrumentpaneler som hjälper företag att se vad som händer varje sekund och ge varningar när något inte är som det ska vara.

I en omfattande McKinsey-undersökning 2022 över hela världen uppgav 56% av de tillfrågade att AI har antagits i minst en funktion vilket är en ökning från 50 % 2020. Tekniken är vanligast är inom tjänster, produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsföring och försäljning – men har potentiell användning på nästan alla områden.


AI-genererad kod och säkerhet: utmaningar och strategier för en CISO

Allt fler företag går mot en AI-first strategi. AI gör att företag kan arbeta snabbare, smidigare och med färre misstag – i teorin. Det finns många problem som har identifierats med partiskhet i artificiell intelligens tidigare, men när det fungerar korrekt är det något som är tänkt att minska många av de problem som har plågat hur företag fungerar tidigare.

I takt med att artificiell intelligens (AI) blir allt mer integrerad i mjukvaruutvecklingen, ser vi en ökning av säkerhetsrisker relaterade till AI-genererad kod. Denna utveckling kräver en ny förståelse och strategi för cybersäkerhet, särskilt för Chief Information Security Officers (CISO).


Vilka är de mest kända programmen för AI?

Bland de mest kända verktygen för AI finns Chat GPT som lanserades i december 2022 är en avancerad chat/sökmotor som används av allt fler. Läs mer om olika AI-verkyg.


Vilka är riskerna och är AI ett hot mot mänskligheten?

Stephen Hawking var tidigt ute och beskrev hur AI kan vara ett hot mot mänskligheten. Forskare och konstnärer har under lång tid försökt lura artificiell intelligens genom kontradiktoriska exempel.

Det har samtidigt kommit nya verktyg för AI identification och detection som kan upptäcka när det används.
När AI går fel och vad finns det för risker
Ett problem i en värld som drivs av AI är att vi har blivit så beroende av den att vi inte nödvändigtvis är medvetna om hur det fungerar. Till och med några av de största webbplatserna som använder AI kämpar för att utnyttja sina algoritmer och låta dem springa iväg på ett okontrollerbart sätt på webbplatser som YouTube, Twitter och Facebook.

Bristen på transparens över hur algoritmer faktiskt fungerar och hur AI förändrar och formar våra uppfattningar kommer med andra risker. Om inte ens plattformarna som driver dem förstår hur de fungerar, då är det utmanande att förstå hur de potentiellt används för skadliga syften. Om folk inte vet hur en AI-algoritm är tänkt att fungera korrekt, då är det omöjligt att veta när den fungerar felaktigt.

Hoten med AI kommer också handla om att utveckla en kapacitet som matchar människor och självständiga vapen. När stridsdrönare (UCAV) kombineras med AI med bild igenkänning som agerar som svärmare riskerar utvecklingen leda till fruktansvärda domedags vapen som kan användas av diktatorer för folkmord där människor dödas i en industriell skala.


Cyberverktyg som använder AI

Säkerhetsföretag och forskare har börjat utveckla cyberskydd med AI som kan förutspå, upptäcka och stoppa cyberattacker med en hög träffsäkerhet.

Men samtidigt använder cyberbrottslingar och underrättelsetjänster AI-tekniken och bygger malware som kommer vara svårare att upptäcka och skydda sig mot. En av de största cyberutmaningarna förknippade med AI är den här potentiella användningen av AI-system som kan gå fel och utnyttjas av hackare. Det är utomordentligt möjligt för någon att hacka sig in i ett AI-drivet system och anpassa algoritmerna för sina egna syften.