Tema: Social Engineering

Vad är Social engineering?

social engineering

Social engineering är en teknik som används för att manipulera människor att avslöja hemliga information eller utföra en handling. Det innebär att man använder psykologiska och sociologiska metoder för att utnyttja människors sårbarheter och tillit.


Skydda er mot attacker från angripare som utnyttjar era anställdas godtrogenhet

Social engineering kan ske genom telefonsamtal, e-postmeddelanden, webbsidor eller andra kommunikationssätt. Målet med social engineering är oftast att få tillgång till känslig information som lösenord, kreditkortsnummer eller annan personlig information, eller att få människor att installera skadlig programvara på deras datorer.

Företag och organisationer måste vara medvetna om riskerna med social engineering och träna sina anställda i hur man identifierar och hanterar sådana försök till bedrägeri.

social engineering
Exempel på tjänster inom social engineering på dark web.

Hur kan företag skydda sig?

Social Engineering är ett stort hot mot företag där angriparna använder psykologiska manipulation av människor till att utföra åtgärder eller avslöja konfidentiell information

Företag kan skydda sig mot social engineering på följande sätt:

Utbildning och träning för anställda: Det är viktigt att alla anställda är medvetna om riskerna med social engineering och hur de ska hantera sådana försök. Utbildning kan inkludera scenarier och fallstudier som förbereder anställda på eventuella hot.
Stärkt lösenordshantering: Företag bör använda starka lösenordspolicies och regelbundet ändra lösenord för att förhindra obehörig åtkomst till känslig information.
Förbättrad filtreringsteknologi: Företag kan använda e-postfiltrering för att blockera farliga e-postmeddelanden och webbsidor från att nå anställda.
Kontrollera filnedladdningar: Företag kan kontrollera och begränsa vilka filer som kan laddas ner på företagets datorer för att förhindra installation av skadlig programvara.
Kontrollera tillgång till känslig information: Företag bör begränsa tillgången till känslig information till endast de som behöver den för sin arbetsbeskrivning.
Regelbundna säkerhetskontroller: Regelbundna säkerhetskontroller och sårbarhetsanalyser kan hjälpa företag att identifiera och fixa säkerhetshål i systemen.
Dessa åtgärder kan bidra till att minska riskerna för social engineering och skydda företagets känsliga information och system.