Browsing: Ukraina

Ukraine - Sunflower - National Flag and Flower of Ukraine

Cyberkriget i Ukraina och olika cyberattacker

Ukraina var inte det första ”cyberkriget” – termen i sig är liten mening – men det var den första stora konflikten som involverade storskaliga cyberoperationer. Det Ukrainska försvaret inom cyberområdet har varit bättre än väntat och den främsta anledningen till att ryska cyberinsatser har haft begränsad effekt.

Det är troligt att Ukraina som ett resultat av de ryska cyberaktiviteter som började redan 2014, var ordentligt förberedda. Det fick också hjälp i sitt cyberförsvar av många länder och privata aktörer som de hade utvecklat samarbetsrelationer före konflikten. Förberedelse gjorde det möjligt att kontrollera många ryska offensiva cyberoperationer.

Precis innan Ukraina kriget och den ryska invasionen 2022 registrerades flera cyberattacker mot Ukraina. De första tog ner ett dussin av Ukrainas regeringswebbplatser. De flesta återställdes inom några timmar. Någon månad senare den 15 februari 2022 attackerades flera regeringstjänster och banktjänster.

Den 24 februari inledde Ryssland sin fullskaliga invasion av Ukraina. Västerländska underrättelsetjänstemän trodde att detta skulle åtföljas av en stor cyberattack mot ukrainsk infrastruktur, men detta hot förverkligades inte. Cyberattacker mot Ukraina har fortsatt under invasionen, men med begränsad framgång. Oberoende hackergrupper, som Anonymous, har inlett cyberattacker mot Ryssland som vedergällning för invasionen.