Sveriges säkerhetsstrategi presenterades på Folk och Försvars rikskonferens

0

Stefan Löfven håller föredrag om Sveriges nationella säkerhetsstrategi ”gemensam säkerhet i en ny tid”och hotet mot Ryssland på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Det globala säkerhetsläget har försämrats betydligt och han pekar på den pågående kärnvapenupprustningen i både Ryssland och USA. En ökad övningsverksamhet i Östersjöområdet och det ryska maktspråket som präglas av militär aggresion. Han har instiftat ett säkerhetspolitiskt råd för att värna om Sveriges fred, frihet och säkerhet.

Den nationella säkerhetsstrategi ger en gemensam syn på Sveriges säkerhet. Löfven pratade om de nya hoten och hur vi tar oss an dem. Han ser att ett enskilt väpnat angrepp mot Sverige är fortfarande osannolikt. Han betonade att han vill ha samarbete och ökad dialog med Ryssland vilket han funderat mycket kring.

Riktningen på icke-NATO-länder i regionen – Sverige och Finland ställer frågor. Osäkerheten kring ländernas beslut och handlingar komplicerar NATOS planer och svarsalternativ i regionen. Utan dessa två länder i NATO alliansen saknar aliansen strategiskt och operativt djup samt förmåga att utöva större kontroll över både det maritim utrymmet och luftrummet Östersjön. Om Ryssland skulle tvinga Stockholm och Helsingfors att undvika en konflikt i Baltikum skulle NATOS svarsalternativ begränsas ytterligare.
NATO rapport

För att stärka försvaret har de ökade anslagen med 17 miljarder fram till 2020 och Peter Hultqvist vill inte ha någon auktion på försvarsbudgeten. Samtliga borgerliga partier kräver mer pengar och ett starkare försvar. Det finns en bred uppslutning om att stärka försvaret och han betonade politisk gemensam syn kring försvarsfrågorna.

Det handlar om de 8 hot som finns och visar på riktningen i den nationella strategin

Dokumentet passar den svenska förvaltningsorganisationen där olika myndigheter kommer jobba vidare med de konkreta frågorna. Syftet är att få hela samhället engagerade och han pekade på 8 olika hot.

  • Militära hot: Stefan Löven syftade på de aktuella hamnarna i Karlshamn och Gotland och Northsteam2 förfrågan och konstaterade att natitionella säkerhetsbeslut inte ska beslutas på kommunal nivå utan nationell nivå.
  • Starkare cybersäkerhet och digital upprustning
    Löfven jämförde det amerikanska valet och att det kan hända här och i andra länder som Frankrike och Tyskland som ska ha val. Här pratade han om den digitala säkerhetheten falsk information, falska twitterkonton, falska regeringsbrev och hybridhot. Det finns ingenting som pekar mot att vi är fredade och intrångsmöjligheterna måste minska.
  • Radikalisering och terrorhot – Sverige har höjt sin beredskap och tillsatt inrikesminister. Myndigheter och kommuner måste jobba med organisationer för demokratiska värderingar mot våldsbejakande radikala grupper.
  • Organiserad brottslighet där flera myndigheter jobbar tillsammans och man vill bli hårdare mot brotten. Förebyggande åtgärder i yngre åldrar.
  • Energihoten – Sverige behöver ett robust energisystem som motstår störningar och beroende från 3:e land. Stabil energiförsörjning och blocköverskridande politik kring energipolitiken.
  • Förstärkt infrastruktur och återuppbyggnad av det civila försvaret. Vidareutvecklad övningsförmåga för hela landet.
  • Hälsa och sjukvård: Resistenta bakterier är ett hot mot hälsan och den moderna sjukvården.
  • Miljön och klimatförändringar som kan skapa nya konflikter och hota vår existen. Effekterna på klimatförändingar och genom innovation visa vad som är möjligt.

 

Liknande projekt

Ungefär samtidigt lanserar britterna en national säkerhetsstrategi för en digital värld.

Om författaren

Daniel Larsson jobbar med Cybersecurity och datasäkerhet. Under åren har han marknadsfört säkerhetsbolag inom områden som PKI, certifikat, digital signering, mobil säkerhet och kryptering. Han har tung erfarenhet av digital marknadsföring, webbutveckling och e-handel från några av världens största varumärken.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Copy link
Powered by Social Snap