About Author

Jag heter Daniel Larsson jobbar framförallt med digital marknadsföring och har framgångsrikt marknadsfört ett start-up bolag inom områden som PKI, certifikat och kryptering. Jag har lång erfarenhet att webb varit verksam inom Internet banking, Telecom och Ecommerce. Cybersecurity och datasäkerhet är ett stort intresseområde.

  • john darlington

    i am glad i was introduced to this hacker, he can do alot of things.he can hack email,gmail,facebook,hack your cheating spouse iphone ,computer, contact this hacker DAMIONHACK@GMAIL.COM