Browsing: Certifikat

Samhället måste kunna lita på de identiteter och identitetscertifikat som skapas och utfärdas av myndigheter. Detta gäller både fysiska och digitala identitetscertifikat som pass, körkort och mobilt ID. Asträngningar görs för att säkerställa samstämmighet mellan registrering av en fysisk identitet och utfärdande av en digital identitet och för att säkerställa samstämmighet mellan olika system inom den offentliga sektorn.

Ett certifikat är ett elektroniskt dokument som innehåller datafält. Jämfört med ett traditionell identifikationshandling finns det vissa likheter mellan ett elektroniskt certifikat och ett fysiskt certifikat. Digitala certifikat som ett fysiskt certifikat utfärdas av en myndighet eller CA (Certification Authority). Ett digitalt certifikat används för att bevisa att användaren äger en offentlig nyckel som används inom kryptografin. Certifikatet används för att bevisa identiteten och skapa säker kommunikation.