BYOD och säkerhet kring olika devices

Vad innebär BYOD?

BYOD står för förkortningen Bring Your Own Device dvs ta med din egen enhet. Det handlar alltså om företagets strategi eller policy som tillåter anställda att använda sina egna personliga verktyg i arbetet. Vilket omfattar godkänd användning av personliga företagsägda mobila enheter såsom smartphones eller tabletter på arbetsplatsen.

  • Identfiering av enheter som är godkända att använda
  • Säkerhet och Single Sign On
  • Tvp faktors autentisering

Exempel på företag som levererar BYOD tjänster är duo.com som har en lösning DUO Beyond för BYOD och cloud säkerhet.

Copy link
Powered by Social Snap