FRA – årsrapport om IT attacker mot Sverige

0

IT attacker mot Sverige. Cyberförsvarsfrågorna ges i dag stor uppmärksamhet av regeringen. Under en typisk månad under 2016 kunde FRA se tiotusentals aktiviteter med skadlig kod mot Sverige som kan härledas till de stater eller statliga aktörer som FRA följer.

Till mer spektakulära cyberangrepp som uppmärksammats under året hör överbelastningsattackerna mot domänserverföretaget Dyn, med omfattande kedjeeffekter i Sverige som följd, samt nätverksintrången mot det demokratiska partiet under presidentvalskampanjen i USA.

Begrepp som hybridhot och påverkansoperationer används allt oftare. FRA har under 2016 sett exempel på tydliga försök från främmande makt till påverkan på beslutsprocesser, såväl internationellt som riktat mot Sverige.

Vilka sorts angrepp sker?

De mest uppmärksammade angreppen är ofta sådana där den som ligger bakom har använt relativt enkla verktyg, såsom överbelastningsangrepp (DDoS-attacker). DDos attacker kan användas för att skapa allmän oro eller som ett led i mer eller mindre medveten hybridkrigföring.

En annan oroväckande trend hos kvalificerade angripare är att placera avancerad skadlig kod i själva hårdvaran, exempelvis i en server, en dator eller en mobiltelefon.

Vad gör FRA?

Cyberangrepp innebär ett allvarligt hot mot Sveriges integritet, men det pågår många initiativ för att stärka den samlade svenska förmågan att stå emot angreppen. FRA samarbetar med andra myndigheter för att skapa ett sammanhållet svenskt cyberförsvar.

FRA förser uppdragsgivarna med kvalificerad information om omvärlden genom signalspaning. En viktig del av FRA:s verksamhet handlar om att lämna stöd till statliga myndigheter och statligt ägda bolag kring deras informationssäkerhet. FRA:s arbete på IT-säkerhetsområdet koncentrerar sig på de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige. Arbetet sker bland annat genom IT-säkerhetsanalyser, där FRA:s experter på uppdrag av en myndighet eller ett statligt bolag identifierar brister och sårbarheter hos organisationens IT-system.
FRA har under året gett stöd till myndigheter och statliga bolag vid flera IT-incidenter.

Följande information kan till exempel vara intressant för en främmande underrättelsetjänst:

  • Försvarsförmåga och försvarsplanering
  • Svenska säkerhetspolitiska avsikter
  • Statshemligheter
  • Industrihemligheter
  • Forskningsresultat

 

Ladda ner

Årsrapport 2016 från FRA.

Om författaren

Daniel Larsson jobbar med Cybersecurity och datasäkerhet. Under åren har han marknadsfört säkerhetsbolag inom områden som PKI, certifikat, digital signering, mobil säkerhet och kryptering. Han har tung erfarenhet av digital marknadsföring, webbutveckling och e-handel från några av världens största varumärken.

Share via