Command and Control Server

Vad är command and control server?
Command and Control Server är ett begrepp inom datasäkerhet. Command and controll servrar (kommando och kontrollservrar) kallas också C2-server eller en C&C-server.

C2-servrar är det centraliserade system som utfärdar kommandon och tar emot utsignaler från infekterade maskiner (en botnet).

Copy link
Powered by Social Snap