Artiklar om: Ordlista

Ordlista med olika typer av datatermer.

Ordlista

Vad är SaaS?

0

Vad är SaaS? Definition av Saas: Mjukvara-som-service är en form av on-demand mjukvara som man…

Ordlista

Must

0

Vad är MUST? Förkortning inom sveriges militär som står för: Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Ordlista

MRC

0

Vad är MRC? Definition: Mission-oriented Resilient Clouds. https://www.youtube.com/watch?v=jAmy1b1SgFE

Ordlista

IaaS

0

Vad är IaaS? Definition: Infrastructure as a Service – ett begrepp inom molnsäkerhet. Infrastruktur-som-service är en typ av…

Ordlista

FOI

0

Vad är FOI Definition: Totalförsvarets forskningsinstitut

Ordlista

DARPA

0

Vad är DARPA? Definition: (Unites States of America) Defence Advanced Research Projects Agency

Ordlista

DHCP

0

Vad är DHCP? Definition: Dynamic Host Configuration Protocol

Ordlista

CRASH

0

Definition Clean-Slate design of Resilient, Adaptive, Secure Hosts