Artiklar om: Kriminalitet

Allt fler kriminella aktörer bedöms ägna sig åt it-brottslighet och komplex cyberbrottslighet.

En allt större del av allvarlig och organiserad brottslighet är internetrelaterad. På internet och Darknet finns en stor marknad för illegala varor och tjänster. Komplexa cyberbrott, som på allvar kan hota samhällets tekniska infrastruktur, har blivit allt vanligare. Bedrägerier genomförs mer organiserat. Brottsuppläggen har blivit mer välgjorda och kopplingen till komplex cyberbrottslighet är tydligare. Sårbarheter i it-tjänster, såsom BankID och kortköp via internet, utnyttjas.

Polisrapport ”Trender i brott 2017”

För att säkerställa en konsekvent och förbättrad respons på datorrelaterade brott har den danska polisen valt att inrätta ett riksomfattande centrum för mottagande och inledande hantering av information om IT-brottslighet.