Artiklar om: Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är ett stort område inom cyber och omfattar åtgärder som tas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs.Som förwteag behöver du göra en riskanalys och en informationssäkerhetspolicy. Men det handlar inte bara om teknik utan det är också viktigt att ledningen prioriterar cyberfrågorna och att kulturen har ett säkerhetstänk.

Gartner förutspår att de världsomspännande kostnaderna för informationssäkerhet produkter och tjänster kommer att nå 124 miljarder USD under 2019, vilket är en ökning med 8,7% jämfört med 2018 då man investerade 114 miljarder USD.

Det finns cyberexperter och konsulter som är specialiserade på ISO 27000, penetrationstester och SIEM.

CISO Cybersecurity strategi

Säkerhetsstrategi

0

Vad ska en säkerhetsstrategi innehålla? Det finns olika typer av säkerhetsstrategier som nationella säkerhetsstrategin och…