Browsing: Hacker

Hacker
Hacker shoot

Vad gär en hacker?

En hacker är en individ som använder datorer, nätverk eller sin tekniiska cyberkompetens för att övervinna ett tekniskt problem. Termen hacker hänvisar till alla med tekniska färdigheter, men det hänvisar ofta till en person som använder sin cyberförmåga att få obehörig tillgång till system eller nätverk för att begå brott.

Man skiljer mellan whitehat och blackhat. Whitehat hackern jobbar på att hjälpa till medan en blackhat hacker är en person som bryter mot datorsäkerhet för skadliga skäl, berömmelse eller personlig vinning. IT-incidenter, IP-stöld och cyber-attacker ger betydande konsekvenser för företag och stater.

De flesta organisationer som drabbas upptäcker inte angreppen förrän åtta månader efter den första incidenten.Eftersom sofistikerade attacker blir allt mer tillgängliga på Deep Web är det allt svårare att skilja mellan olika angripare.

Khac- all things -seminarium om olika hackerverktyg
Klicka för att se videon:hack all the things – 20 devices in 45 minutes

Olika metoder som används

  • UART Universal Asynchronous Receiver/transmitter som interagerar med portar på kort
  • IMC card  som modifieras
  • Command injection

Cyberbrottslingar fortsätter att rikta in sig mot organisationer och privatpersoner över hela Europa för att stjäla information, utpressning attacker, och stjäla pengar genom bedrägliga transaktioner ofta med ransomware. Västerländsk kritisk infrastruktur utsätts för Cyber-angrepp från nationella underrättelsetjänster och cyberterrorister från  Kina, Ryssland, Nord Korea, Mellanöstern, Sydamerika och nästan alla andra globala regioner.

Hackergrupperingar

ANGRIPARENS NÄRHET

  • Internet/fjärr extern attack
  • Lokala nätverk extern attack (t. ex. WIFI)
  • Insider attacker med nätverksåtkomst
  • Fysisk tillgång till IT-utrustning

Det finns statliga hackergrupper s.k. advanced persistent threat (APT)  och flera kända hackergrupper som shadowbrokers, Equitation group. Agent.btz med flera.