Artiklar om: Analytics

Företag har börjat använda artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för att utvecklas, mogna och förändra affärsmodeller. Cybersäkerhet är ett område där vi kan använda data, analysera data, och vidta åtgärder på ett automatiserat sätt eller rekommendera åtgärder genom insikter och mönster som utvecklats över tiden.

  • Big data Analytics för intrångs detektering i IoT-system (Internet of Things).
  • Bigdata analys för säkerhet i molnlösningar
  • Identifiering av skadlig program vara med bigdata analys.
  • Skydd mot ransomware som använder AI för att identifiera attackerna och skydda innan attackerna sker
  • Cyber hot Intelligence med hjälp av Big data Analytics.
  • Bigdata bearbetning av arkitekturer och kod för hotidentifiering.